Missioon ja visioon

Missioon

Rahvusvaheliselt tunnustatud spordikeskustena pakkuda sportlastele ja spordiorganisatsioonidele kõige kaasaegsemaid tingimusi spordihariduse edendamiseks, treeningute ja võistluste läbiviimiseks ning spordisõpradele meelelahutust nii atraktiivsete spordivõistluste korraldamise kui ka aktiivse puhkuse veetmise paigana.

Visioon

SA Tehvandi Spordikeskuse erinevad keskused on rahvusvaheliselt tuntud spordi-, turismi- ja puhkekeskused, kus on olemas aastaringsed tingimused nii tipptasemel treenimiseks, võistlemiseks kui ka rahvaspordiga tegelemiseks, mitmekesiseks aktiivseks vaba aja veetmiseks ja puhkamiseks.

Visiooni realiseerumise eelduseks on keskuste infrastruktuuri ja spordirajatiste järjepidev edasiarendamine läbi järgmiste eesmärkide ja arengusuundade:

 • Parimate kodumaiste aastaringsete treeningtingimuste loomine erinevate spordialade sportlastele komplektsete spordilaagrite korraldamiseks koos kõigi juurdekuuluvate teenuste osutamisega (s.h majutus, toitlustus, koolitus ja taastumisvõimalused).
 • Kujundada Sihtasutuse spordikeskused rahvusvaheliselt tunnustatud regionaalseks nn. Ida-Euroopa (Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Valgevene, Ukraina, jne.) ja Skandinaavia (Soome, Rootsi, Norra, jne.) olümpiaettevalmistus- ja koolituskeskuseks koos kõigi tugiteenuste osutamisega.
 • Kujundada Tehvandi Spordikeskusest rahvusvahelistele nõuetele vastav võistluskeskus erinevate spordialade (murdmaasuusatamine, kahevõistlus ja suusahüpped, laskesuusatamine, jalgrattasport, rullsuusatamine ja –uisutamine, jne) tiitlivõistluste korraldamiseks.
 • Kujundada Kääriku Spordikeskusest rahvusvahelistele nõuetele vastav treeningkeskus erinevate spordialade organiseeritud treeningtegevuse läbiviimiseks.
 • Kujundada Tartumaa Tervisespordikeskusest rahvusvahelistele nõuetele vastav harrastusspordikeskus erinevate spordialade organiseeritud treeningtegevuse läbiviimiseks ning rahvusvahelistele tingimustele vastav laskespordikeskus tiitlivõistluste korraldamiseks.
 • Kujundada Sihtasutuse keskustest aktiivse puhkuse ja vaba aja veetmise keskused erinevate spordialade ja liikumisharrastuste õpetamiseks ning harrastamiseks ja rohkearvulistele spordituristidele erinevate teenuste pakkumiseks.
 • Saavutada spordibaaside aastaringne ja võimalikult mitmekülgne kasutamine.
 • Pakkuda kõrgekvaliteedilist ja vajadustele vastavat sporditurismitoodet ning seeläbi suurendada Eesti kui reisisihi tuntust.
 • Luua kohalikele elanikele head tingimused spordiga tegelemiseks ja noorsportlaste pealekasvuks.
 • Praegusega võrreldes suuremate tipptasemel rahvusvaheliste spordi- ja muude võistluste ja ürituste korraldamine ning seoses sellega turistide arvu suurendamine ja turismisektori arendamine piirkonnas.
 • Tervist väärtustava eluhoiaku propageerimine ja seda soodustava keskkonna loomine.