Kääriku Spordikeskus

Kääriku Spordikeskus asub Kääriku külas, Otepää vallas. Spordikeskuse suunitlus on olla kvaliteetne ja mitmekülgsete võimalustega treening- ja spordilaagrikeskus.

Kääriku Spordikeskuse struktuur (18.09.2018)