Tehvandi Spordikeskus SA

Tehvandi Spordikeskus SA kui katusorganisatsiooni ülesanne on efektiivselt ja eesmärgipäraselt juhtida ning suunata kolme hallatava spordikeskuse tegevust, kus on loodud kvaliteetsed ja mitmekülgsed tingimused nii sportimiseks, külaliste majutamiseks ja toitlustamiseks kui ka seminaride ning konverentside korraldamiseks.

Tehvandi Spordikeskus SA struktuur (01.04.2024)